PDF Drukuj

Licytacje

   

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Broniewskiego 14

tel./fax.: 41-39-42-825, , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

Sygn. akt Kmp 15/14

Włoszczowa, dnia 2016-10-24

w odpowiedzi podać: sygn. akt Kmp 15/14OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie mający kancelarię  we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.12.2016 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika we Włoszczowie przy ul. Wiejska 15 pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Nr

Opis licytowanej


Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza


1

1

ciągnik rolniczy Massey Ferguson nr.rej. TLW N460 r.pr. po roku 1990

1,00

16.500,00 zł

12.375,00 zł

2

2

ciągnik rolniczy Ursus C 360 TLW N459 r.pr. przed 1987

1,00

4.300,00 zł

3.225,00 zł

3

3

kosiarka rotacyjna nr 10851 r.pr. 2013

1,00

2.500,00 zł

1.875,00 zł

4

4

Owijarka do bel

1,00

1.990,00 zł

1.492,50 zł

5

5

zbiornik na mleko - schładzarka do mleka pojemność 430 litrów nr fabr 057900

1,00

900,00 zł

675,00 zł

6

6

przyczepa- przyczepa samochodowa HW 60 Niemcy nr 2117

1,00

900,00 zł

675,00 zł

7

6a

przyczepa - przyczepa samochodowa D-50 nr.rej. KIV 1157

1,00

1.100,00 zł

825,00 zł

8

7

rozrzutnik obornika jednoosiowy

1,00

2.200,00 zł

1.650,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu przestępstwa z art.300 Kodeksu Karnego.


K O M O R N I K


Rafał Sadlik

 

 

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Broniewskiego 14

tel./fax.: 41-39-42-825, , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

Sygn. akt Km 549/16

i KM 201/16

Włoszczowa, dnia 2016-11-16

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 549/16
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 19.12.2016 r. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Włoszczowie odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


o godz. 9,30


nieruchomości w postaci:

działki nr 157/2, 157/3, 157/4 o pow. 1,13 ha - nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym o wymiarach 20,49 m x 42,89 m do produkcji ekologicznych wyrobów spożywczych z częścią socjalno - biurową i mieszkalną

położonej w msc. Marchocice gm. Secemin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00039921/0.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.666.463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania

tj. kwotę: 1.999.847,25 zł.


Zgodnie z operatem szacunkowym kwota oszacowania nieruchomości jest kwotą netto nie zawierającą podatku.

W związku z powyższym do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT .o godz. 10,00


nieruchomości w postaci:

własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 59,1 m.kw., położonego Włoszczowa, przy os. Broniewskiego 22, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00053443/9.


Lokal mieszkalny położony na 3 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju , łazienki, wc o łącznej pow. użytkowej 59,10 m.kw.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 169.700,00 zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania

tj. kwotę: 127.275,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .


W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM "

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K O M O R N I K


Rafał Sadlik

 

 

 

 

 linia - separator