PDF Drukuj

Licytacje

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Broniewskiego 14

tel./fax.: 41-39-42-825, , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

Sygn. akt Km 322/10

Włoszczowa, dnia 2016-04-20

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 322/10


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 30.05.2016 r. w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie odbędzie się:


o godz. 9,30


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:

prawo wieczystego użytkowania gruntu - działek nr 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/10, 345/11, 345/12, 345/14, 345/15 na lat 99 to jest do dnia 5 grudnia 2089r oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z gruntem, położonej w msc. Krasocin gm. Krasocin

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00018952/3.


Nieruchomość - działki Nr 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/10, 345/11, 345/12, 345/14, 345/15 o  powierzchni 5,9848 ha zbudowana jest budynkami produkcyjnymi z lat 70 i 80 ubiegłego wieku oraz częściowo zalesiona.

Działka Nr 345/14 stanowi komunikację wewnętrzną.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.046.646,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 784.984,50 zł.


o godz.10,00


D R U G A    L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:

działka nr 6322 o pow. 0,0549 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem o łącznej powierzychni użytkowej 142,27 m.kw. z sutereną o powierzchni 88,04 m.kw oraz garażem murowanym o pow. 27,26 m.kw. położonej Włoszczowa, przy ul. Norwida,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019747/0.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 397.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie ceny oszacowania tj. 264.666,67 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .


W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr ............. "


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Broniewskiego 14

tel./fax.: 41-39-42-825, , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

Sygn. akt Km 91/12 i KM 40/16

Włoszczowa, dnia 2016-05-19

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 91/12O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:


w dniu 20.06.2016 r godz. 9,30

D R U G A     L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:


dz.nr 643 lasy o pow. 0, 16 ha

kwota oszacowania = 3.136,00 zł , cena wywołania = 2.090,67 zł , rękojmia = 313,60 zł;

dz.nr 644 lasy o pow. 0,15 ha

kwota oszacowania = 4.905,00 zł , cena wywołania = 3.270,00 zł , rękojmia = 490,50 zł;

dz. nr 645 lasy o pow. 0,2 ha

kwota oszacowania = 3.920,00 zł , cena wywołania = 2.613,34 zł , rękojmia = 392,00 zł;


położone w msc. Kolonia Mrowina gmina Kluczewsko dla których w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00039072/3.w dniu 27.06.2016 r godz. 9,30

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:


- dz.nr 1174/7 o pow. 0,30 ha -  KI1W/00053988/1

kwota oszacowania = 53.130,00 zł, cena wywoławcza = 39.847,50 zł , wadium = 5.313,00 zł


- dz.nr 1174/8 i 1174/9 o pow. 0,9659 ha KI1W/00053989/8

kwota oszacowania = 22.215,00 zł, cena wywoławcza = 16.661,25 zł , wadium = 2.221,50 zł


położonych w msc. Czarnca gm. WłoszczowaPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr ............. "


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


 

 

 linia - separator