PDF Drukuj

Licytacje

 

Włoszczowa, dnia 2015-06-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KM 368/13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.08.2015 r. o godz. 9,30 w  sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ulicy Kusocińskiego 11 we Włoszczowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 155/1 o pow. 1,40 ha

 położonej w msc. Marchocice gm. Secemin, stanowiącej własność dłużnika:

Bąk Robert

Międzylesie 24

29-145 Secemin 

posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00055829/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 10.725,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM  368/13  na działki nr .......... "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

 

Rafał Sadlik

 

 

 

 

 linia - separator