PDF Drukuj

Licytacje

 


  

 


 

Włoszczowa, dnia 2015-10-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KMS 166/15

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMS

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie  mający kancelarię w we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2015 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Trzciniec 146 gm. Nagłowice pierwsza licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

samochód osobowy Renault Laguna 1,6 nr.rej. TLW W971

r.pr. 1999

1,00

1.000,00 zł

750,00 zł

  Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

 

Włoszczowa, dnia 2015-11-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KM 324/15 i inne

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik  mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2015  roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w we Włoszczowie przy ul. Norwida 11 pierwsza licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

samochód osobowy Peugeot 407

nr.rej. TLW GM95

r.pr. 2007

VIN VF36E9HZC21580717

 

1,00

15.000,00 zł

11.250,00 zł

2

2

samochód dostawczy Ford Transit 350L 2,0 D nr.rej. ZS 4323R

r.pr. 2005

VIN WF0VXXTTFV5P78830

 

1,00

16.000,00 zł

12.000,00 zł

 

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu  przestępstwa z art.300 Kodeksu Karnego.

 
 

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 


 

 

 

Włoszczowa, dnia 2015-10-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 14.12.2015r w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

 
 o godz. 9,30

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonych w msc. Bałków gm. Radków posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00045885/0 w postaci:

 - dz.nr. 414/2 - o pow. 0,81 ha - działka o przeznaczeniu częściwo pod zabudowę produkcyjno usługową i gospodarczą dla rolnictwa

oszacowana = 32.805,00 zl , cena wywoławcza = 21.870,75 zł, wadium = 3.280,50 zl;

- dz.nr. 414/1 - o pow. 2,65 ha - działka o przeznaczeniu częściwo pod zabudowę produkcyjno usługową i gospodarczą dla rolnictwa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 72,12 m.kw oraz budynkami gospodarczymi

oszacowana = 67.381,00 zl , cena wywoławcza = 44.920,67 zł, wadium = 6.738,10 zl;

 

o godz. 10,00

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci: dz.nr. 21/48, 21/49, 21/50 o pow. 0,1585 ha położonej w msc. Brzozowa gm. Secemin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00051795/7.

 

Działka nr. 21/49 jest zabudowana budynkiem użytkowym  restauracyjno - hotelowym - Zajazd Mnich.

Jest to budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, ocieplony i otynkowany. Budynek został wybudowany ok. 2003r.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia restauracji oraz pomieszczenia wchodzące w skład zespołu kuchennego.  Do sali restauracyjnej prowadzi wejście od frontu budynku oraz od kuchni.

Wejście na poddasze prowadzi schodami zewnętrznymi . Na poddaszu znajduje się korytarz z którego prowadzą oddzielne wejścia do wszystkich pokoi i pomieszczeń.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku liczona po podłodze wynosi: 257,32 m.kw.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  383.862,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  255.908,00 zł.

 

 


 

o godz. 10,30

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:dz. nr 1334, 1331, 1332, 1333 o pow. 15,38 ha,  położonej w msc. Oleszno gm. Krasocin , posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00052281/8, KI1W/00051179/3, KI1W/00056641/8.

 

Wymienione nieruchomości stanowią  kompleks - zespół dworsko-parkowy o łącznej powierzchni 15,38 ha. Działka nr 1332 jest zabudowana dworem powstałym na przełomie XVIII i XIX wieku usytuowanym na wyspie otoczonej fosą wodną na którą prowadzi droga przez mostek. Park z kilkoma starodrzewami. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, wody ze studni głębinowej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 573.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 429.750,00  .

 

 

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr .............  "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

Włoszczowa, dnia 2015-11-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KM 709/15

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.12.2015 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika we Włoszczowie przy ul.  Góral 2 druga licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

przyczepka lekka SAM

nr.rej. TLW Y625

r.pr. 2008

nr.ramy 001080086

1,00

4.000,00 zł

2.000,00 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu  przestępstwa z art. 300 Kodeksu Karnego.

 

 
 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 linia - separator