PDF Drukuj

Licytacje

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Broniewskiego 14

tel./fax.: 41-39-42-825, , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

Sygn. akt Km 132/14,

KM 1111/13, KMN 2/16

Włoszczowa, dnia 2016-10-05

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 14.11.2016 r. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 10, odbędzie się:


o godz. 10,00


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci: dz.nr 27/1 i 29/1 o pow. 3,13 ha, położonej w msc. Kolonia Łapczyna Wola gm. Kluczewsko, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00039059/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.439.860,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.829.895,00 zł.


Na działce nr 27/1 znajduje się podczyszczalnia ścieków wybudowana w celu obsługi zakładu przetwórstwa mięsnego. Na terenie działki znajdują się zbiorniki żelbetowe oraz wiata. Teren podczyszczalni ogrodzony. Ogrodzenie z siatki na podmurówce, słupki betonowe.

Działka nr 29/1 jest zabudowana. Na działce znajduje się stodoła i budynek gospodarczy oraz stanowiący zorganizowaną całość gospodarczą zakład przetwórstwa mięsnego składający się z budynku głównego - zakładu przetwórstwa mięsnego a także budynki gospodarcze, wiaty, słupowa stacja transformatorowa.

Budynek zakładu przetwórstwa mięsnego znajduje się na działce nr 29/1 i częściowo na działce sąsiedniej nr 30, która stanowi własność osób trzecich.

Do działki nr 30 również prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i będzie ona przedmiotem licytacji w innym terminie

Budynek zakładu został wybudowany w roku 1991 i rozbudowany w latach 1998, 2000 i 2004. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym oraz częściowo podpiwniczony.

Razem powierzchnia użytkowa budynku zakładu przetwórstwa mięsnego wynosi 2639,57 m.kw.

 

 

 

o godz. 10,30


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci: dz. nr 234/1, 235/1 o pow. 0,2614 ha, położonej w msc. Występy gm. Krasocin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00033474/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 642.946,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 482.209,50 zł.


Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej. Działki zabudowane są dwoma budynkami mieszkalnym oraz znajduje się tam studnia oraz blaszany garaż.

Działka nr 234/1 o powierzchni 2160 m.kw. zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym.

Budynek został wybudowany w 2007r. w technologii tradycyjnej jako murowany, niepodpiwniczony, ze stropodachem.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku dwurodzinnego zlokalizowanego na działce Nr 234/1 o powierzchni 0,2160 ha wynosi: 202,34 m.kw.

Budynek mieszkalny na działce 235/1 został wybudowany ok 2009 r. na istniejących wcześniej betonowych fundamentach. Ściany z bloczków silikatowych, strop drewniany ocieplony, więźba dachowa drewniana, pokrycie z  blachy falistej powlekanej.

Budynek nie jest podpiwniczony.

Według mapy ewidencyjnej, budynek częściowo przekracza granicę działki 235/1.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku zlokalizowanego na działce Nr 235/1 wynosi: 65,19 m.kw.

Pomiędzy działkami 234/1 i 265/1 przebiega wąska działka o  numerze 238, która według wyjaśnień dłużników stanowiła rów melioracyjny. Według informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, samoistnym posiadaczem tej działki jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

  

 

 

o godz. 11,00

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości :

- położonej w Krasocinie oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 1945 ( zabudowanej ) o powierzchni 0,43 ha, 3197 o powierzchni 0,10 ha, 3344 o powierzchni 0,06 ha, 3345 o powierzchni 1,00 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą KI1W/00014730/3;


- położonej w Mieczynie, gmina Krasocin, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 18 o powierzchni 0,55 ha na wyrysie z mapy ewidencyjnej sporządzonym przez Annę Tanasiewicz, wpisanym do ewidencji wyrysów za numerem GKN.II.6621.2.4781.2013.AT w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, która nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów;


Egzekucja z wymienionych nieruchomości jest prowadzona w celu zniesienia współwłasności tych nieruchomości.


Sumy oszacowania nieruchomości, ceny wywoławcze oraz wysokość rękojmi odpowiednio dla poszczególnych działek wynoszą:


- działka zabudowana nr 1945 o  powierzchni 4300 m.kw. położona Krasocin ul. Wyzwolenia oszacowana = 198.917,00 zł, cena wywoławcza = 149.187,75 zł, rękojmia = 19.891,70 zł;


- działka leśna nr 3197 o  powierzchni 1000 m.kw. położona w m. Krasocin

oszacowana = 2.020,00 zł, cena wywoławcza = 1.515,00 zł, rękojmia = 202,00 zł;


- działka leśna nr 3344 o  powierzchni 600 m.kw. położona w m. Krasocin

oszacowana = 1.056,00 zł, cena wywoławcza = 792,00 zł, rękojmia = 105,60 zł;


- działka leśna nr 3345 o  powierzchni 10.000 m.kw. położona w m. Krasocin

oszacowana = 18.302,00 zł, cena wywoławcza = 13.726,50 zł, rękojmia = 1.830,20 zł;


- działka nr 18 o  powierzchni 5500 m.kw. położona w m. Mieczyn

oszacowana = 3.905,00 zł, cena wywoławcza = 2.928,75 zł, rękojmia = 390,50 zł;

 

 


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .


W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM na działki nr .......... "

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I KRafał Sadlik 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

Kancelaria Komornicza we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Broniewskiego 14

tel./fax.: 41-39-42-825, , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

Sygn. akt Kms 9/16

Włoszczowa, dnia 2016-10-18

w odpowiedzi podać: sygn. akt Kms 9/16


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik mający kancelarię w we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2016 roku o godz. 10,00 odbędzie się w siedzibie dłużnika w msc. Rogalów 13 gm. Krasocin

pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr

Opis licytowanej


Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza


1

1

samochód ciężarowy Peugeot E 807 ST

nr. rej. TLW CN95

r.pr. 2003

NR.VIN VF3EB4HWB13125854

1,00

7.000,00 zł

5.250,00 zł

 


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu przestępstwa z art.300 Kodeksu Karnego.K O M O R N I K


Rafał Sadlik


 

 

 

 linia - separator