PDF Drukuj

Licytacje

 

 Włoszczowa, dnia 2014-09-19 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     
Sygn.akt  KM 505/12, KM 91/12, KM 903/13, KM 685/13
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jędrzejowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 17.11.2014r  w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydziału Zamiejscowego z siedzibą we Włoszczowie mieszczącej się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

 

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

o godz. 9,30

 

nieruchomości w postaci:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 11 o pow. 53 m.kw., położonego  Włoszczowa, przy ul.  Wiśniowa 13, posiadającego założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00051551/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 132.600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania

tj. kwotę:  99.450,00 zł.

 

o godz. 10,00

 

nieruchomości w postaci:

 

- KI1W/00038442/1 - dz. nr 46/3 grunt orny, pastwisko o pow. 1,1773 ha położona Jeżowiec gm. Kluczewsko

kwota oszacowania = 12.616,00 zł , cena wywołania = 9.462,00 zł  , rękojmia = 1.261,60 zł;

- KI1W/00048253/2 - dz.nr 322/1 grunt orny i las o pow. 1,07 ha położona Dobromierz gm. Kluczewsko

kwota oszacowania = 12.095,00 zł , cena wywołania = 9.071,25 zł  , rękojmia = 1.209,50 zł;

-  KI1W/00038477/5 - dz.nr 238, 640, 641 działka gruntu , las o pow. 1,19 ha położona Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko  w tym:

dz.nr 238   grunt orny, łąki trwałe o pow. 0,58 ha

kwota oszacowania = 4.955,00 zł , cena wywołania = 3.716,25 zł  , rękojmia = 495,50 zł;

dz.nr 640  lasy o pow. 0,27 ha

kwota oszacowania = 5.292,00 zł , cena wywołania = 3.969,00 zł  , rękojmia = 529,20 zł;

dz.nr 641  lasy o pow. 0,34 ha

kwota oszacowania = 6.664,00 zł , cena wywołania = 4.998,00 zł  , rękojmia = 666,40 zł;

- KI1W/00039060/6 - dz.nr 45, 46 działki lasu o pow. 1,14 ha  położona Mrowina gm. Kluczewsko w tym:

dz.nr 45  lasy o pow. 0,85 ha

kwota oszacowania = 16.660,00 zł , cena wywołania = 12.495,00 zł  , rękojmia = 1.666,00 zł;

dz. nr 46  lasy o pow. 0,29 ha

kwota oszacowania = 5.684,00 zł , cena wywołania = 4.263,00 zł  , rękojmia = 568,40 zł;

-  KI1W/00039072/3 - dz. nr 127/1 , 642, 643, 644 , 645 - łąki trwałe i lasy o pow. 1,38 ha położona Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko w tym:

dz.nr 127/1  łąki trwałe o pow. 0,75 ha

kwota oszacowania = 5.775,00 zł , cena wywołania = 4.331,25 zł  , rękojmia = 577,50 zł;

dz.nr. 642  lasy o pow. 0,12 ha

kwota oszacowania = 3.924,00 zł , cena wywołania = 2.943,00 zł  , rękojmia = 392,40 zł;

dz.nr 643  lasy o pow. 0, 16 ha

kwota oszacowania = 3.136,00 zł , cena wywołania = 2.352,00 zł  , rękojmia = 313,60 zł;

dz.nr 644  lasy o pow. 0,15 ha

kwota oszacowania = 4.905,00 zł , cena wywołania = 3.678,75 zł  , rękojmia = 490,50 zł;

dz. nr 645  lasy o pow. 0,2 ha

kwota oszacowania = 3.920,00 zł , cena wywołania = 2.940,00 zł  , rękojmia = 392,00 zł;

 

- KI1W/00037967/0 - dz. nr 354 grunty orne o pow. 2,99 ha położona Dobromierz gm. Kluczewsko

kwota oszacowania = 32.292,00 zł , cena wywołania = 24.219,00 zł  , rękojmia = 3.229,20 zł;

-  KI1W/00037792/2 - dz. nr 119/1 łąka o pow. 1,31 ha położona Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko

kwota oszacowania = 10.742,00 zł , cena wywołania = 8.056,50 zł  , rękojmia = 1.074,20 zł;

 

                                     

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

 

o godz. 11,00

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 6322 o pow. 0,0549 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem o łącznej powierzychni użytkowej 142,27 m.kw. z sutereną o powierzchni 88,04 m.kw oraz garażem murowanym o pow. 27,26 m.kw. - położona Włoszczowa, przy ul.  Norwida i posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00019747/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   397.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania

tj. kwotę: 264.666,67 zł.

 

 

o godz. 11,30

 

działka nr 662 o pow. 0,14 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 123,56 m.kw., położona w msc.  Kurzelów ul.Kielecka gm. Włoszczowa, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00052240/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  352.995,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 235.330,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM .............  na działki nr .......... "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2014-09-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KM 603/13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.11.2014r o godz 10,00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, mieszczącego się przy ulicy 11 Listopada 74 w Jędrzejowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 160/5 o pow. 0,9840 ha,  położonej w msc. Przysów gm. Jędrzejów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejów nr KI1J/00049219/8.

Działka Nr 160/5 zabudowana jest:

- Budynkiem mieszkalnym murowanym wybudowanym w 1974 . Budynek parterowy z użtkowym poddaszem, podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 105,62 m.kw.;

- Budynkiem gospodarczym z lat 70-tych ubiegłego wieku o pow. użytkowej 42,48 m.kw.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 220.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 165.000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM  603/13   "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2014-10-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KM 210/13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14, na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.11.2014 roku o godz. 10,00 odbędzie się w siedzibie dłużnika w msc. Kolonia Łapczyna Wola  9 gm. Kluczewsko druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

Boks kasowy

1,00

1.000,00 zł

500,00 zł

2

2

Wentylator stojący

9,00

450,00 zł

( 9 x 50,00 zł)

225,00 zł

( 9  x 25,00 zł )

3

3

Regał sklepowy

1,00

200,00 zł

100,00 zł

4

4

Kloc masarski drewniany na podstawie metalowej

2,00

480,00 zł

( 2 x 240,00 zł)

240,00 zł

( 2 x 120,00 zł)

5

7

Boks kasowy

1,00

400,00 zł

200,00 zł

6

8

Kloc masarski drewniany na podstawie metalowej

1,00

240,00 zł

120,00 zł

7

9

Przenośnik rolkowy krótki

2,00

800,00 zł

( 2 x 400,00 zł)

400,00 zł

( 2 x 200,00 zł)

8

10

Przenośnik rolkowy dłuższy

3,00

1.500,00 zł

( 3 x 500,00 zł)

750,00 zł

( 3 x 250,00 zł)

9

11

Regał na pojemniki- emaliowany

3,00

600,00 zł

( 3 x 200,00 zł)

300,00 zł

( 3 x 100,00 zł)

10

12

Waga elektroniczna WPT-100

1,00

200,00 zł

100,00 zł

11

13

Regał na blachy - stal nierdzewna

1,00

1.000,00 zł

500,00 zł

12

14

Wózek na drążki wędzarnicze- stal nierdzewna

2,00

800,00 zł

( 2 x 400,00 zł)

400,00 zł

( 2 x 200,00 zł)

13

15

Drążki wędzarnicze- stal nierdzewna

830,00

8.300,00 zł

( 830 x 10,00 zł)

4.150,00 zł

( 830 x 5,00 zł)

14

16

Stół rozbiorowy

1,00

600,00 zł

300,00 zł

15

17

Kosz - pojemnik plastikowy

100,00

1.000,00 zł

( 100 x 10,00 zł)

500,00 zł

( 100 x 5,00 zł)

16

18

Waga platformowa Lubelskie Fabryki Wag z wyświetlaczem typ TP-4500/h nax.udźwig 1.500 kg

1,00

5.000,00 zł

2.500,00 zł

17

19

Wózki wędzarnicze- stal nierdzewna

11,00

8.250,00 zł

( 11 x 750,00 zł)

4.125,00 zł

( 11 x 375,00 zł)

18

20

Wózki wędzarnicze - czarne

7,00

3.850,00 zł

( 7 x 550,00 zł)

1.925,00 zł

( 7 x 275,00 zł)

19

21

Wózek na blachy do pieca- stal nierdzewna

3,00

2.100,00 zł

( 3 x 700,00 zł)

 

1.050,00 zł

( 3 x 350,00 zł)

 

20

22

Kolumna parzelnicza typu Malboro

1,00

1.500,00 zł

750,00 zł

21

23

Wózki farszowe - stal nierdzewna

21,00

16.800,00 zł

( 21 x 800,00 zł)

8.400,00 zł

( 21 x 400,00 zł)

22

24

Palety plastikowe duże udźwig 700 kg

8,00

1.600,00 zł

( 8 x 200,00 zł)

800,00 zł

( 8 x 100,00 zł)

23

25

Wózek do wożenia pojemników duży

5,00

1.000,00 zł

( 5 x 200,00 zł)

500,00 zł

( 5 x 100,00 zł)

24

26

Wózek paleciak

1,00

450,00 zł

225,00 zł

25

27

Regał emaliowany szary

1,00

250,00 zł

125,00 zł

26

28

Kolumna parzelnicza o różnych formach

1,00

1.600,00 zł

800,00 zł

27

29

Stół produkcyjny - stal nierdzewna

2,00

600,00 zł

( 2 x 300,00 zł)

300,00 zł

( 2 x 150,00 zł)

28

30

Mieszałka łopatkowa do farszu

1,00

4.000,00 zł

2.000,00 zł

29

31

Wilk do mięsa  śr. 160

1,00

3.000,00 zł

1.500,00 zł

30

33

Blachy wózków do pieca ażurowe - stal nierdzewna

24,00

3.600,00 zł

( 24 x 150,00 zł)

1.800,00 zł

( 24 x 75,00 zł)

31

34

Blachy do regałów pełne - stal nierdzewna

14,00

2.800,00 zł

( 14 x 200,00 zł)

1.400,00 zł

( 14 x 100,00 zł)

32

35

Formy koszykowe do formowania wędlin - stal nierdzewna

25,00

3.250,00 zł

( 25 x 130,00 zł)

1.625,00 zł

( 25 x 65,00 zł)

33

36

Stoły rozbiorowe duże

2,00

3.600,00 zł

( 2 x 1.800,00 zł)

1.800,00 zł

( 2 x 900,00 zł)

34

37

Wózek ubojowy do skórowania tuczników

1,00

290,00 zł

145,00 zł

35

38

Wózek ubojowy na ośrodki - stal nierdzewna

1,00

280,00 zł

140,00 zł

36

39

Koryto do łapania krwi - stal nierdzewna

1,00

600,00 zł

300,00 zł

37

40

Myjka do obuwia

1,00

380,00 zł

190,00 zł

38

42

Okap z rurą wyciągową - stal nierdzewna

1,00

1.000,00 zł

500,00 zł

39

43

Urządzenie do ogłuszania tuczników

1,00

1.900,00 zł

950,00 zł

40

44

Elektrowyciąg łańcuchowy udzwig 1000kg

1,00

2.200,00 zł

1.100,00 zł

41

45

Kolejka transportowa rurowa

160,00 m.b.

64.000,00 zł

( 160 x 400,00 zł)

32.000,00 zł

( 160 x 200,00 zł)

42

46

Zlew aluminiowy

1,00

250,00 zł

125,00 zł

43

47

Stół aluminiowy

1,00

200,00 zł

100,00 zł

44

48

Wózko-wanna - stal nierdzewna

1,00

950,00 zł

475,00 zł

45

49

Wózek do wożenia pojemników - mały

2,00

380,00 zł

( 2 x 190,00 zł)

190,00 zł

( 2 x 95,00 zł)

46

52

Szafka na odzież brudną

1,00

200,00 zł

100,00 zł

47

53

Klimatyzator stojący Elhurt K-2706

1,00

800,00 zł

400,00 zł

48

54

Krajalnica Zelmer

1,00

400,00 zł

200,00 zł

49

55

Krajalnica - stal nierdzewna

1,00

400,00 zł

200,00 zł

50

56

Wagi sklepowe elektroniczne stojące z wyświetlaczem na wysięgniku

9,00

1.800,00 zł

( 9 x 200,00 zł)

900,00 zł

( 9 x 100,00 zł)

51

57

Waga ważąco-etykietująca Medesa

1,00

500,00 zł

250,00 zł

52

58

Wagi elektroniczne

2,00

240,00 zł

( 2 x 120,00 zł)

120,00 zł

( 2 x 60,00 zł)

53

59

Krajalnica ze stali nierdzewnej Ma-ga

1,00

300,00 zł

150,00 zł

54

60

Kasa fiskalna Optimus IC Rumba

11,00

770,00 zł

( 11 x 70,00 zł)

385,00 zł

( 11 x 35,00 zł)

55

61

Kasa fiskalna Optimus IC BMC CR 280 Thermal

14,00

700,00 zł

( 14 x 50,00 zł)

350,00 zł

( 14 x 25,00 zł)

56

62

Kasa fiskalna Optimus IC Frigo II

4,00

280,00 zł

( 4 x 70,00 zł)

140,00 zł

( 4 x 35,00 zł)

57

63

Kasa fiskalna Elzab Jota

3,00

450,00 zł

( 3 x 150,00 zł)

225,00 zł

( 3 x 75,00 zł)

58

64

Kasa fiskalna Soleo

1,00

200,00 zł

100,00 zł

59

65

Centrala wentylacyjna Frapol AF wielkość 15 nr 1014 r.pr. 2004

1,00

45.000,00 zł

22.500,00 zł

60

66

Centrala wentylacyjna Frapol AF wielkość 05 nr 1015 r.pr. 2004

1,00

35.000,00 zł

17.500,00 zł

61

67

Szafa pancerna

1,00

800,00 zł

400,00 zł

62

68

Zestaw garnków elektrycznych parowych

1,00

1.600,00 zł

800,00 zł

63

69

Okap ze stali nierdzewnej

1,00

300,00 zł

150,00 zł

64

70

Chłodziarka Huqvarna

1,00

400,00 zł

200,00 zł

65

71

Kolumna parzelnicza

1,00

1.600,00 zł

800,00 zł

66

72

Waga stojąca  LFW - udzwig 200kg

1,00

400,00 zł

200,00 zł

67

73

Haki ubojowe

60,00

600,00 zł

( 60 x 10,00 zł)

300,00 zł

( 60 x 5,00 zł)

68

74

Ostrzałka do noży

1,00

250,00 zł

125,00 zł

69

75

Wózko - wanna

1,00

850,00 zł

425,00 zł

70

76

Masownica próżniowa

1,00

22.000,00 zł

11.000,00 zł

71

77

Lada chłodnicza witrynowa WCH 6 r.pr. 199-

1,00

700,00 zł

350,00 zł

72

78

Witryna chłodnicza przeszklona Geco G-18 Bochnia r.pr. 199-

1,00

750,00 zł

375,00 zł

73

79

Boksy kasowe

3,00

1.800,00 zł

( 3 x 600,00 zł)

900,00 zł

( 3 x 300,00 zł)

74

80

Boksy kasowe narożne

3,00

3.300,00 zł

( 3 x 1.100,00 zł)

1.650,00 zł

( 3 x 550,00 zł)

75

81

Lada chłodnicza Bochnia

1,00

500,00 zł

250,00 zł

76

82

Kada chłodnicza Iglo Typ Basia

1,00

700,00 zł

350,00 zł

77

83

Szafki BHP na ubrania metalowe

19,00

1.140,00 zł

( 19 x 60,00 zł)

570,00 zł

( 19 x 30,00 zł)

78

84

Wózek paleciak - uszkodzony

1,00

120,00 zł

60,00 zł

79

85

Krajalnica do flaków wołowych

1,00

3.500,00 zł

1.750,00 zł

80

86

Pojemniki plastikowe pełne

100,00

1.000,00 zł

( 100 x 10,00 zł)

500,00 zł

( 100 x 5,00 zł)

81

87

Wanny plastikowe

70,00

700,00 zł

( 70 x 10,00 zł)

350,00 zł

( 70 x 5,00 zł)

82

88

Wytwornica lodu łuskowego

1,00

2.500,00 zł

1.250,00 zł

83

89

Zamrażarka

2,00

500,00 zł

( 2 x 250,00 zł)

250,00 zł

( 2 x 125,00 zł)

84

90

Agregat Chłodniczy Blue-Star Model HGZ 125S13E r.pr. 2003

1,00

6.000,00 zł

3.000,00 zł

85

91

Klipsownica ręczna

1,00

1.100,00 zł

550,00 zł

86

92

Samochód transportowy Volkswagen Transporter TLW H097 r.pr. 1992 - niesprawny

1,00

1.000,00 zł

500,00 zł

87

93

Agregat chłodniczy Maneurop

1,00

2.200,00 zł

1.100,00 zł

88

94

Agregat chłodniczy

1,00

2.000,00 zł

1.000,00 zł

89

95

Agregat chłodniczy

1,00

2.000,00 zł

1.000,00 zł

90

96

Chłodnica wentylatorowa sufitowa z 4-ma wentylatorami

1,00

1.200,00 zł

600,00 zł

91

97

Chłodnica wentylatorowa sufitowa z 4-ma wentylatorami

 

1,00

1.000,00 zł

500,00 zł

92

98

Chłodnica wentylatorowa naścienna z 2-ma wentylatorami

1,00

6.000,00 zł

3.000,00 zł

93

99

Chłodnica wentylatorowa sufitowa podwójna bez wentylatorów

1,00

2.000,00 zł

1.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Podane ceny wywoławcze zawierają podatek VAT .

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2014-10-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KMS 230/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMS

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie  mający kancelarię w Jędrzejowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.12.2014 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w  msc.  Czekaj 73 gm. Sędziszów pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

samochód ciężarowy Hundai H200 - VAN nr.rej. SD 55087

 r.pr. 1998

 diesel 2,5 l

1,00

4.000,00 zł

4.000,00 zł

 

 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2014-10-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KMP 45/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

 
 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2014 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Bebelno Kolonia 80 druga licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

samochód osobowyNissan Primera 1,6 KAT nr.rej SH 26272

r.pr. 1997

- sprzedaży podlega udział dłużnika wynoszący 1/2 części

 

1,00

600,00 zł

 

- wartość udziału

300,00 zł

 

- cena wywoławcza udziału

  Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

Włoszczowa, dnia 2014-10-30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KMP 25/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie  mający kancelarię w Jędrzejowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2014 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Danków Mały  9 gm. Włoszczowa pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

ciągnik rolniczy Ursus C330

 nr.rej TJE V089

r.pr. 1972

VIN 153903 nr.siln 251213

1,00

15.000,00 zł

11.250,00 zł

2

2

samochód osobowy Fiat Punto 55SX

nr.rej TLW FL19

r.pr. 1996

VIN- ZFA17600000728567

1,00

2.500,00 zł

1.875,00 zł

 
 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2014-11-05 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KM 360/14, KM 1079/12, KM 511/13, KM 153/11, KM 126/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jędrzejowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 19.01.2015r  w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydziału Zamiejscowego z siedzibą we Włoszczowie mieszczącej się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

o godz. 10,00

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części do nieruchomości w postaci:

dz.nr. 382 o pow. 0,21 ha - działka sadu i placu zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą z drewnianą szopą, położona w msc.  Kozia Wieś gm. Krasocin,  posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00030936/5

 

Udziały do nieruchomości wynoszące po 1/2 części zostały oszacowane na kwotę: po 35.060,00 zł za każdy z dwóch udziałów.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: po 26.295,00 zł za każdy z dwóch udziałów.

 

o godz. 10,30

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

dz.nr. 1194, 1193/1, 1192/4, 1192/5, 1191/4 o pow. 2,9837 ha, położonej w msc.  Kurzelów ul. Kielecka  1a gm. Włoszczowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00051252/9.

Nieruchomość jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem betonowym , siatką na słupach metalowych i siatką w ramach na cokole betonowym. Teren częściowo utwardzony. Na nieruchomości zlokalizowane są budynki i budowle: dwie szklarnie z budynkiem socjalno - gospodarczym , budynek produkcyjny z częścią socjalno - gospodarczą , wiata stalowa , budynek gospodarczy , betonowe zasieki, słupy oświetleniowe , rozpoczęta budowa ścian fundamentowych .

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 557.721,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 418.290,75 zł .

 Zgodnie z operatem szacunkowym kwota oszacowania nieruchomości jest kwotą netto nie zawierającą podatku.

W związku z powyższym do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT .

 

 o godz. 11,00

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

działki nr 157/2, 157/3, 157/4 o pow. 1,13 ha - nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym o wymiarach 20,49 m x 42,89 m do produkcji ekologicznych wyrobów spożywczych z częścią socjalno - biurową i mieszkalną.

Nieruchomość położona w msc.  Marchocice gm. Secemin,   posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00039921/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  2.666.463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  1.777.642,00 zł.

 

Zgodnie z operatem szacunkowym kwota oszacowania nieruchomości jest kwotą netto nie zawierającą podatku.

W związku z powyższym do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT .

 

o godz. 11,30

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

lokal nr 15, stanowiący własnościowe spółdzielcze prawo, położony we Włoszczowie, przy ulicy Jędrzejowskiej 81b , usytuowany na ostatniej kondygnacji , środkowo w budynku wielorodzinnym.

Lokal o pow. użytkowej 72,10 m.kw.  składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc  i przedpokoju, do lokalu przypisana jest piwnica Nr 15.

Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w w Jędrzejowie nr KI1W/00051906/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 207.479,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  138.319,33 zł.

 

o godz. 12,00

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości w postaci:

działka nr 110/1 o pow. 0,0999 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w msc. Dobrzeszów gm. Łopuszno, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00035528/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 421.000,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

 trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 315.750,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........ nr KW.........  "

 Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

 

Rafał Sadlik