PDF Drukuj

Licytacje


 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KM 91/12 i KM 505/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jędrzejowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.03.2015r  w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydziału Zamiejscowego z siedzibą we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

 

o godz. 10,00

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

 

-  KI1W/00038477/5 - dz.nr 238, 640, 641 działka gruntu , las o pow. 1,19 ha położona Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko  w tym:

dz.nr 238   grunt orny, łąki trwałe o pow. 0,58 ha

kwota oszacowania = 4.955,00 zł , cena wywołania = 3.303,34 zł  , rękojmia = 495,50 zł;

dz.nr 640  lasy o pow. 0,27 ha

kwota oszacowania = 5.292,00 zł , cena wywołania = 3.528,00 zł  , rękojmia = 529,20 zł;

dz.nr 641  lasy o pow. 0,34 ha

kwota oszacowania = 6.664,00 zł , cena wywołania = 4.442,67 zł  , rękojmia = 666,40 zł;

 

- KI1W/00039060/6 - dz.nr 45, 46 działki lasu o pow. 1,14 ha  położona Mrowina gm. Kluczewsko w tym:

dz.nr 45  lasy o pow. 0,85 ha

kwota oszacowania = 16.660,00 zł , cena wywołania = 11.106,67 zł  , rękojmia = 1.666,60 zł;

dz. nr 46  lasy o pow. 0,29 ha

kwota oszacowania = 5.684,00 zł , cena wywołania = 3.789,34 zł  , rękojmia = 568,40 zł;

 

-  KI1W/00039072/3 - dz. nr 127/1 , 642, 643, 644 , 645 - łąki trwałe i lasy o pow. 1,38 ha położona Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko w tym:

dz.nr 127/1  łąki trwałe o pow. 0,75 ha

kwota oszacowania = 5.775,00 zł , cena wywołania = 3.850,00 zł  , rękojmia = 577,50 zł;

dz.nr. 642  lasy o pow. 0,12 ha

kwota oszacowania = 3.924,00 zł , cena wywołania = 2.616,00 zł  , rękojmia = 392,40 zł;

dz.nr 643  lasy o pow. 0, 16 ha

kwota oszacowania = 3.136,00 zł , cena wywołania = 2.090,67 zł  , rękojmia = 313,60 zł;

dz.nr 644  lasy o pow. 0,15 ha

kwota oszacowania = 4.905,00 zł , cena wywołania = 3.270,00 zł  , rękojmia = 490,50 zł;

dz. nr 645  lasy o pow. 0,2 ha

kwota oszacowania = 3.920,00 zł , cena wywołania = 2.613,34 zł  , rękojmia = 392,00 zł;

 

-  KI1W/00037792/2 - dz. nr 119/1 łąka o pow. 1,31 ha położona Kolonia Mrowina gm. Kluczewsko

kwota oszacowania = 10.742,00 zł , cena wywołania = 7.161,34 zł  , rękojmia = 1.074,20 zł;

 

  o godz. 10,30

 D R U G A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości w postaci:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 11 o pow. 53 m.kw., położonego  Włoszczowa, przy ul.  Wiśniowa 13, posiadającego założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00051551/5.

 

( Lokal mieszkalny położony na 2 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 53 m.kw. Do lokalu przynależy niewielki balkon od strony południowej (ulicy Wiśniowej) oraz prawo korzystania z piwnicy o powierzchni ok. 4 m.kw. )

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 132.600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  88.400,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

  W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM .............  działka nr ....... "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.