PDF Drukuj

Licytacje

 

Włoszczowa, dnia 2014-10-30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KMP 25/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie  mający kancelarię w Jędrzejowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2014 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Danków Mały  9 gm. Włoszczowa pierwsza licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

ciągnik rolniczy Ursus C330

 nr.rej TJE V089

r.pr. 1972

VIN 153903 nr.siln 251213

1,00

15.000,00 zł

11.250,00 zł

2

2

samochód osobowy Fiat Punto 55SX

nr.rej TLW FL19

r.pr. 1996

VIN- ZFA17600000728567

1,00

2.500,00 zł

1.875,00 zł

 

 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik 

Włoszczowa, dnia 2014-11-05 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KM 360/14, KM 1079/12, KM 511/13, KM 153/11, KM 126/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jędrzejowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 19.01.2015r  w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydziału Zamiejscowego z siedzibą we Włoszczowie mieszczącej się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

o godz. 10,00

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części do nieruchomości w postaci:

dz.nr. 382 o pow. 0,21 ha - działka sadu i placu zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą z drewnianą szopą, położona w msc.  Kozia Wieś gm. Krasocin,  posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00030936/5

 

Udziały do nieruchomości wynoszące po 1/2 części zostały oszacowane na kwotę: po 35.060,00 zł za każdy z dwóch udziałów.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: po 26.295,00 zł za każdy z dwóch udziałów.

 

o godz. 10,30

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

dz.nr. 1194, 1193/1, 1192/4, 1192/5, 1191/4 o pow. 2,9837 ha, położonej w msc.  Kurzelów ul. Kielecka  1a gm. Włoszczowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00051252/9.

Nieruchomość jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem betonowym , siatką na słupach metalowych i siatką w ramach na cokole betonowym. Teren częściowo utwardzony. Na nieruchomości zlokalizowane są budynki i budowle: dwie szklarnie z budynkiem socjalno - gospodarczym , budynek produkcyjny z częścią socjalno - gospodarczą , wiata stalowa , budynek gospodarczy , betonowe zasieki, słupy oświetleniowe , rozpoczęta budowa ścian fundamentowych .

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 557.721,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 418.290,75 zł .

 Zgodnie z operatem szacunkowym kwota oszacowania nieruchomości jest kwotą netto nie zawierającą podatku.

W związku z powyższym do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT .

 

 o godz. 11,00

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

działki nr 157/2, 157/3, 157/4 o pow. 1,13 ha - nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym o wymiarach 20,49 m x 42,89 m do produkcji ekologicznych wyrobów spożywczych z częścią socjalno - biurową i mieszkalną.

Nieruchomość położona w msc.  Marchocice gm. Secemin,   posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00039921/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  2.666.463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  1.777.642,00 zł.

 

Zgodnie z operatem szacunkowym kwota oszacowania nieruchomości jest kwotą netto nie zawierającą podatku.

W związku z powyższym do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT .

 

o godz. 11,30

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

lokal nr 15, stanowiący własnościowe spółdzielcze prawo, położony we Włoszczowie, przy ulicy Jędrzejowskiej 81b , usytuowany na ostatniej kondygnacji , środkowo w budynku wielorodzinnym.

Lokal o pow. użytkowej 72,10 m.kw.  składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc  i przedpokoju, do lokalu przypisana jest piwnica Nr 15.

Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w w Jędrzejowie nr KI1W/00051906/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 207.479,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  138.319,33 zł.

 

o godz. 12,00

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości w postaci:

działka nr 110/1 o pow. 0,0999 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w msc. Dobrzeszów gm. Łopuszno, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00035528/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 421.000,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

 trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 315.750,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........ nr KW.........  "

 Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2014-11-27

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KM 562/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.01.2015 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Nowa Wieś 45 gm. Nagłowice druga licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cene wywoławcza

 

1

1

przyczepa do ciągnika rolniczego

Typ D-46 B

 nr.fabr. 1673

nośność 4,5 tony

1,00

6.000,00 zł

3.000,00 zł

 
 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik