PDF Drukuj

Licytacje


  

Włoszczowa, dnia 2015-03-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KM 722/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.04.2015 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Motyczno 33 gm. Włoszczowa pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

ciągnik rolniczy kołowy Władimirec T25A1

nr.rej. KJM 8147

r.pr. 1986

1,00

8.000,00 zł

6.000,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

Włoszczowa, dnia 2015-03-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie 

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KM 120/13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.04.2015 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Bebelno Wieś 53 gm. Włoszczowa  pierwsza licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość  w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

ciągnik rolniczy Ursus C 355

nr.rej. TLW EU72

r.pr. 1971

nr.podw. 120902

1,00

10.000,00 zł

7.500,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KMP 23/13 i KM 126/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jędrzejowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 27.04.2015r w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydziału Zamiejscowego z siedzibą we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

 

o godz. 9,30

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonych w msc. Bałków gm. Radków  w postaci:

 KI1W/00045885/0

 

- dz.nr. 1005/2 - działka rolna - łąki o pow. 0,25 ha

oszacowana = 1.750,00 zl , cena wywoławcza = 1.312,50 zł, wadium = 175,00 zl;

- dz.nr. 414/2 - o pow. 0,81 ha - działka o przeznaczeniu częściwo pod zabudowę produkcyjno usługową i gospodarczą dla rolnictwa

oszacowana = 32.805,00 zl , cena wywoławcza = 24.603,75 zł, wadium = 328,05 zl;

- dz.nr. 414/1 - o pow. 2,65 ha - działka o przeznaczeniu częściwo pod zabudowę produkcyjno usługową i gospodarczą dla rolnictwa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 72,12 m.kw oraz budynkami gospodarczymi

oszacowana = 67.381,00 zl , cena wywoławcza = 50.535,75 zł, wadium = 673,81 zl;

 

KI1W/00047528/4

 

- dz.nr. 475/2 - działka rolna - łąki o pow. 1,16 ha

oszacowana = 8.120,00 zl , cena wywoławcza = 6.090,00 zł, wadium = 812,00 zl;

- dz.nr. 145/1 - działka leśna o pow. 0,26 ha

oszacowana = 8.606,00 zl , cena wywoławcza = 6.454,50 zł, wadium = 860,60 zl;

- dz.nr. 146/1 - działka leśna o pow. 0,22 ha

oszacowana = 7.182,00 zl , cena wywoławcza = 5.386,50 zł, wadium = 718,20 zl;

- dz.nr. 234  - działka leśna o pow. 0,30 ha

oszacowana = 16.710,00 zl , cena wywoławcza = 12.532,50 zł, wadium = 1.671,00 zl;

- dz.nr. 415/1 - działka nieużytków zalesiona o pow. 0,49 ha

oszacowana = 22.589,00 zl , cena wywoławcza = 16.941,75 zł, wadium = 2.258,90 zl;

- dz.nr. 433/1 - działka leśna o pow. 0,80 ha

oszacowana = 19.620,00 zl , cena wywoławcza = 14.715,00 zł, wadium = 1.962,00 zl;

- dz.nr. 579/1 - działka roli, łąki i lasy o pow. 0,83 ha

oszacowana = 9.620,00 zl , cena wywoławcza = 7.215,00 zł, wadium = 962,00 zl;

- dz.nr. 580/1 - działka roli i łąki o pow. 0,36 ha

oszacowana = 2.520,00 zl , cena wywoławcza = 1.890,00 zł, wadium = 252,00 zl;

- dz.nr. 1005/1 - działka łaki i nieużytki o pow. 0,24 ha  

oszacowana = 1.680,00 zl , cena wywoławcza = 1.260,00 zł, wadium = 168,00 zl;

 

 o godz. 10,00

 D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 110/1 o pow. 0,0999 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w msc. Dobrzeszów gm. Łopuszno, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1W/00035528/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 421.000,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 280.666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........ nr KW.........  "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Włoszczowa, dnia 2015-04-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sygn.akt  KM 875/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie zawiadamia na  podstawie art. 867 kpc w związku z art. 1013'6 kpc, że w dniu 05.05.2015 r.   o godz 10,00 w  w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafała Sadlika, mieszczącej się we Włoszczowie osiedle Broniewskiego 14 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 413/3 o pow. 0,53 ha

 położonej w msc. Gozna gm. Jędrzejów, stanowiącej własność dłużnika:

Prusicki Stanisław

Gozna 12

28-300 Jędrzejów 

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1J/00020406/7.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, w technologii tradycyjnej murowanym, w stanie surowym zamkniętym częściowo wykończonym. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z garażem wynosi 140,20 m.kw.

Na działce znajduje się też budynek gospodarczy z 2010 r. o powierzchni zabudowy ok. 35 m.kw

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 199.600,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 149.700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości .

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację KM  875/14  "  lub bezpośrednio  kancelarii.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

 

Rafał Sadlik