PDF Drukuj

Licytacje

 

Włoszczowa, dnia 2015-08-12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Rafał Sadlik  Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul.  Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     

Sygn.akt  KM 659/14, KM 45/14, KM 91/12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 07.09.2015r w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:

 

o godz. 9,30

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

dz.nr.21/48, 21/49, 21/50 o pow. 0,1585 ha  położonej w msc. Brzozowa gm. Secemin , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00051795/7.

 

Działka nr. 21/49 jest zabudowana budynkiem użytkowym - Zajazd Mnich.

Jest to budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, ocieplony i otynkowany, wybudowany ok. 2003r.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia restauracji oraz pomieszczenia wchodzące w skład zespołu kuchennego.

Do sali restauracyjnej prowadzi wejście od frontu budynku oraz od kuchni.

Wejście na poddasze prowadzi schodami zewnętrznymi . Na poddaszu znajduje się korytarz z którego prowadzą oddzielne wejścia do wszystkich pokoi i pomieszczeń.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku liczona po podłodze wynosi: 257,32 m.kw.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  383.862,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  287.896,50 zł.

Wadium = 38.386,20 zł

 

 

o godz. 10,00

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

 

KI1W/00048989/0

- dz.nr. 35/4 działka rolna o pow. 0,44 ha

oszacowana = 3.872,00 zł, cena wywoławcza = 2.904,00 zl, wadium = 387,20 zł;

 

- dz.nr. 36 działka rolna o pow. 0,38 ha

oszacowana = 3.724,00 zł, cena wywoławcza = 2.793,00 zl, wadium = 372,40 zł;

 

- dz.nr. 57/4 działka rolna o pow. 0,35 ha

oszacowana = 3.080,00 zł, cena wywoławcza = 2.310,00 zl, wadium = 308,00 zł;

 

- dz.nr. 221/2 działka rolna o pow. 0,19 ha

oszacowana = 1.558,00 zł, cena wywoławcza = 1.168,50 zl, wadium = 155,80 zł;

 

- dz.nr. 222 działka rolna o pow. 0,25 ha

oszacowana = 2.450,00 zł, cena wywoławcza = 1.837,50 zl, wadium = 245,00 zł;

 

KI1W/00058056/4

- dz.nr. 2.825/18 działka lasu o pow. 1,0002 ha

oszacowana = 19.504,00 zł, cena wywoławcza = 14.628,00 zl, wadium = 1.950,40 zł;

 

położone w msc. Psary Kolonia gm. Secemin

 

o godz. 10,30

D R U G A     L I C Y T A C J A

 

 

nieruchomości w postaci:

 

dz.nr 643  lasy o pow. 0, 16 ha

kwota oszacowania = 3.136,00 zł , cena wywołania = 2.090,67 zł  , rękojmia = 313,60 zł;

dz.nr 644  lasy o pow. 0,15 ha

kwota oszacowania = 4.905,00 zł , cena wywołania = 3.270,00 zł  , rękojmia = 490,50 zł;

dz. nr 645  lasy o pow. 0,2 ha

kwota oszacowania = 3.920,00 zł , cena wywołania = 2.613,34 zł  , rękojmia = 392,00 zł;

 

położone w msc. Kolonia Mrowina gmina Kluczewsko

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach        35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr .............  "

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

 

Rafał Sadlik

 

 

 

Włoszczowa, dnia 2015-08-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14   29-100 Włoszczowa 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 41-3942825

     konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt  KMS 141/15

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMS

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik  mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2015 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc.  Lipie 13 A gm. Krasocin,  pierwsza licytacja ruchomości.

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza

 

1

1

Szafa ubraniowa przesuwna z lustrem

1,00

400,00 zł

300,00 zł

2

2

Stolik z blatem szklanym

1,00

100,00 zł

75,00 zł

3

3

Krzesła z siedliskiem ze skai koloru jasny beż

2,00

80,00 zł

( 2 x 40,00 zł )

60,00 zł

( 2 x 30,00 zł )

  Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

K  O  M  O  R  N  I  K

 

Rafał Sadlik

 

 

 

 

 

 

 linia - separator