PDF Drukuj

Licytacje

  

Włoszczowa, dnia 2015-12-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14 29-100 Włoszczowa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41-3942825

konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt KM 520/15

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.01.2016 roku o godz. 10,00 odbędzie się w miejscu przechowywania ruchomości we Włoszczowie przy ul. Wschodnia 2 pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr

Opis licytowanej


Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza


1

1

samochód ciężarowy

Mercedes-Benz 308 2.3 D

nr.rej. TLW NC34

r.pr. 1994

1,00

5.000,00 zł

3.750,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu przechowywania ruchomości pod adresem j/w.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


K O M O R N I K


Rafał Sadlik


 

 

 

Włoszczowa, dnia 2015-12-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14 29-100 Włoszczowa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41-3942825

konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt KM 655/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik mający kancelarię w we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.01.2016 roku o godz. 10,00 odbędzie się w siedzibie dłużnika w msc. Występy 26 gmina Krasocin pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr

Opis licytowanej


Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza


1

2

ciągnik samochodowy Renault Magnum AE r.pr. 1999

nr.rej. TLW GG50

VIN: VF611GTA0E0013008

1,00

12.000,00 zł

9.000,00 zł

2

5

ciągnik samochodowy Renault Magnum 480 r.pr. 2002

nr.rej. TLW NF50

VIN: VF611GTA000118950

1,00

26.000,00 zł

19.500,00 zł

3

6

ciągnik samochodowy Renault Magnum 480 r.pr. 2002

nr.rej TLW NF51

VIN: VF611GTA000116158

1,00

15.000,00 zł

11.250,00 zł

4

9

naczepa ciężarowa KRONE SDP 27

r.pr. 2000

nr.rej. TLW Y980

VIN: WKESDP27000Y37462

1,00

14.000,00 zł

10.500,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu przestępstwa z art.300 Kodeksu Karnego.K O M O R N I K


Rafał Sadlik


 

Włoszczowa, dnia 2015-12-21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul. Broniewskiego 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sygn.akt KM 526/13, KM 324/15, KM 126/14, KM 338/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 25.01.2016 r w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 , 29-100 Włoszczowa odbędzie się:


o godz. 9,15

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A


udziału wynoszącego 1/2 części do nieruchomości w postaci:

działki nr 44 , 588 , 592 , 1132 o pow. 14,26 ha, położonej w msc. Dzierzgów gm. Radków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00047209/2.

Udział dłużnika do nieruchomości wynoszący 1/2 cęści został oszacowany na kwotę: 115.763,00 zł.

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 części w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 86.822,25 zł w tym wartość udziału do poszczególnych działek wynosi :

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 44 o pow. 1,55 ha - łąki trwałe

oszacowany = 5.115,00 zł , cena wywoławcza = 3.836,25 zł , wadium = 511,50 zł ;

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 588 o pow. 1,19 ha - grunty orne

oszacowany = 9.569,00 zł , cena wywoławcza = 7.176,75 zł , wadium = 956,90 zł ;

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 592 o pow. 1,00 ha - grunty orne

oszacowany = 8.015,00 zł , cena wywoławcza = 6.011,25 zł , wadium = 801,50 zł ;

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 1132 o pow. 10,52 ha - lasy

oszacowany = 93.064,00 zł , cena wywoławcza = 69.798,00 zł , wadium = 9.306,40 zł ;o godz. 9,30

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

działka nr 6322 o pow. 0,0549 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem o łącznej powierzychni użytkowej 142,27 m.kw. z sutereną o powierzchni 88,04 m.kw oraz garażem murowanym o pow. 27,26 m.kw., położona Włoszczowa, przy ul. Norwida 11, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019747/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 397.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 297.750,00 zł.o godz. 10,00

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

dz.nr 1520 o pow. 0,3891 ha zabudowana budynkiem kotłowni, drewnianą szopą i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,33 m.kw., położonej Mękarzów 44 gm. Moskorzew, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00049659/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 79.463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 52.975,33 zł.


o godz. 10,20

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A


udziału wynoszącego 1/2 części do:

prawa wieczystego użytkowania na lat 99 tj do dnia 21.08.2086r działki nr 6323 o pow. 0,0549 ha oraz do prawa własności budynku, położonej Włoszczowa przy ul. Makuszyńskiego 22, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019746/3.

Udział wynoszący 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 141.800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 106.350,00 zł.

 


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wadium należy wpłacać na konto : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35109020400000000110643634

podając w tytule wpłaty " wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr ............. "

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie


Rafał Sadlik


 

Włoszczowa, dnia 2015-12-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14 29-100 Włoszczowa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41-3942825

konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt KMS 223/15

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMS

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.01.2016 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w msc. Naramów 11 gm. Łopuszno pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr

Opis licytowanej


Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza


1

1


kosiarka rotacyjna


1,00

1.000,00 zł

750,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu przestępstwa z art.300 Kodeksu Karnego.K O M O R N I K


Rafał SadlikWłoszczowa, dnia 2016-01-11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie

os . Broniewskiego 14 29-100 Włoszczowa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41-3942825

konto bankowe : BZ WBK SA 35109020400000000110643634

Sygn.akt KM 758/11 i inne

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik mający kancelarię we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.02.2016 roku o godz. 10,00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika we Włoszczowie przy ul. Norwida 11 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr

Opis licytowanej


Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

szacunkowa

cena wywoławcza


1

1

samochód osobowy Peugeot 407

nr.rej. TLW GM95

r.pr. 2007

1,00

15.000,00 zł

7.500,00 zł

2

2

samochód dostawczy Ford Transit 350L 2,0 D nr.rej. ZS 4323R

r.pr. 2005

1,00

16.000,00 zł

8.000,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Pouczenie dla dłużnika:

Wyżej wymienione ruchomości należy udostępnić do licytacji pod rygorem zawiadomienia Prokuratury o dokonaniu przestępstwa z art.300 Kodeksu Karnego.K O M O R N I K


Rafał Sadlik
 

 

 linia - separator